Laatste nieuws


Nieuw team Effe Serieus vervangt Tornado XR2 in Mix 2e klasse

Eerder dit seizoen heeft Tornado Mix 2 (XR2), deelnemend in de poule Mix 2e klasse van de Zondagcompetitie Recreanten, zich teruggetrokken.
De tegenstanders zijn hiervan op de hoogte gebracht en uitslagen van reeds door/tegen Tornado XR2 gespeelde wedstrijden zijn uit de stand van poule Mix 2e klasse verwijderd.
Er rezen terecht vragen omtrent de oorspronkelijk door Tornado XR2 te fluiten wedstrijden en over hoe het nu gaat met degradatie vanuit de Mix 2e klasse.
Daarover kan thans duidelijkheid worden gegeven.

Effe Serieus had aangegeven, indien mogelijk, in 2019 dit seizoen met een extra mix-team deel te willen nemen.
In afstemming met Effe Serieus zal dit extra team deelnemen in de Mix 2e klasse.

Dit heeft het volgende tot gevolg: